Utformning bergtunnlar. Etapp 11

Författare:

 • Berglund Roger

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0915--SE

Sidor: 150

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Bergtunnlar
 • luftstötvåg
 • komplexa geometrier
 • fortifikation
 • experiment
 • barriärer
 • rock tunnels
 • air blast
 • complex geometry´s
 • fortification
 • experiments
 • barriers

Sammanfattning

För att studera luftstötsvågsutbredningen i ett tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. Fullskaleförsöken har utförts i en bergtunnel på Älvdalens skjutfält. I denna etapp (Etapp 11) studerades stötvågutbredning över areaförändringar. Areaförändringarna var skapade genom att koppla samman rördelar av olika dimensioner och montera dem i barriären i befintligt tunnelsystem. Dimensioner som användes var 940, 600 och 310 mm diameter. Både raka övergångar och en meters övergångar användes vid både areaminskningar och areaökningar. Dessa försök genomfördes endast som fullskaleförsök. Som laddning användes 125 respektive 625 kg Anolit på olika avstånd från barriären.