Detektion av explosivämnen i mark och luft

Författare:

 • Sarholm Lena
 • Carlsson Håkan
 • Holmgren Erik
 • Brantlind Mona
 • Ericsson Magnus

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0923--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Detektion
 • explosivämnen
 • analys
 • detection
 • explosives
 • analysis

Sammanfattning

Rapporten redovisar hur explosivämnen som läcker ut från minor och OXA kan detekteras i jord- och luftfas med kemiska metoder. Tidigare utvecklad analysmetod med LC-MS har förbättrats med avseende på att lägre detektionsgränser har uppnåtts samt att ett större antal individuella explosivämnen kan analyseras. Analysmetoderna för luft- och jordprover med GC har förbättrats samt analysmetoden för detektion av explosivämnen i vatten. Utvecklingen av en fältmässig GC för detektion av explosivämnen fortgår. Luftprovtagare har utvecklats med olika adsorbenter. En fältmässig lätthanterlig samt batteridriven provtagningsutrustning för luftprovtagarna har utvecklats. Resultat från migrationsstudier i olika jordarter redovisas. De erhållna kunskaperna som framkommer i projektet används för att utveckla och modifiera de metoder som i dag används för att detektera explosivämnen från minor, OXA och IED (terroristladdningar).