Systemkoncept med konforma gruppantenner

Författare:

 • Alm Anders
 • Grahn Per
 • Nelander Anders
 • Strömberg Dan
 • Sume Ain

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0934--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radar
 • flerfunktion
 • konform
 • gruppantenn
 • fartyg
 • radar
 • multifunction
 • conformal
 • array antenna
 • ship

Sammanfattning

Vi beskriver ett systemkoncept för ett flerfunktionssystem som i marin miljö kan klara spaningsfunktioner inom radar och signalspaning samtidigt som andra telekrigsåtgärder, eldledning och kommunikation kan genomföras. Antennsystemet är gemensamt för alla funktioner och baseras på en konform facetterad gruppantenn. Detta är ett mycket flexibelt system som i varje stund kan anpassas efter miljön och användarnas krav där även användare ute i det nätverksbaserade försvaret hanteras naturligt.