FoRMA Årsrapport 2003

Författare:

 • Söderqvist Olof
 • Isacson Tore

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1027--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Perspektivplanering
 • spel
 • analys
 • nätverk
 • ledning
 • informationskrigföring
 • ekonomi
 • simulering
 • long range planning
 • analytical wargame
 • analysis
 • network
 • command and control
 • information warfare
 • defence costing
 • simulation

Sammanfattning

På FM uppdrag har FOI genomfört två projekt, FoRMA och FoRMA Stöd till perspektivplaneringen, främst med stöd från FMV. Arbetet har genomförts samordnat under namnet FoRMA. Arbetet under året har i hög grad varit inriktat mot att stödja perpspektivplaneringen inför FB 2004. Ett spel har lagts upp och genomförts tillsammans med HKV som underlag för att bedöma hur den framtida försvarsmakten bör vara utformad för att möta ett väpnat angrepp. Analysen av spelet ha stötts av fördjupningsstudier och simuleringar. Stöd har också lämnats för att utforma och kostnadsuppskatta olika delar av försvarmaktsstrukturen (ledning, nätverk). Liksom tidigare har olika grupper arbetat med områdesvisa analyser och metodutveckling, t.ex. ekonomi. Arbetet i FoRMA övergår nästa år åter till ett långsiktigt idéperspektiv. För att avrunda den genomförda arbetsfasen avslutas rapporten med en kortfattad beskrivning av verksamheten från de senaste 6 åren samt vissa kommentarer och slutsatser.