FoRMA 2003: Nätverksstrukturer

Författare:

 • Carling Christian
 • Enander Rickard
 • Lindström Jörgen
 • Palmqvist Ulf
 • Tofte Johan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1037--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • FoRMA
 • nätverk
 • PerP
 • nätverksbaserat försvar
 • NBF
 • kostnadsuppskattning

Sammanfattning

Nätverksgruppen inom FoRMA har under 2003 arbetat med att stödja perspektivplaneringen med underlag inför FB 2004. Uppgiften har varit att utveckla och värdera alternativa nätverksstrukturer kopplade till olika försvarsmaktsinriktningar. Tyngdpunkten i arbetet har legat på att beskriva och grovt kostnadsuppskatta de nödvändiga delarna i en försvarsmaktsgemensam nätverksstruktur. Arbetet har bedrivits både internt och genom direktmedverkan vid särskilda PerP-arbetsveckor. Gruppen har även deltagit i delar av den genomförda spelverksamheten och genom efteranalyser till PerP-spelen undersökt hur olika situationer i spelen ställer krav på nätverket. Kompletterande underlag i särskilda frågor har tagits fram genom uppdrag till industrier och konsulter.