Sjukvårdens skyddsdräkt mot kemikalier : en förstudie för ökad kunskap om hälso- och sjukvårdens personliga skyddsutrustning

Författare:

  • Strömqvist Marianne
  • Eriksson Håkan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1131--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Skyddsdräkt
  • CE-märkning
  • hälso- och sjukvård
  • protective suit
  • CE marking
  • health care

Sammanfattning

Föreliggande arbete utgör en förstudie för att klarlägga det faktiska användningsområdet för hälso- och sjukvårdens skyddsdräkt mot kemikalieexponering samt att finna en relevant provningsmetod för att certifiera dräkten enligt EN-standard. Arbetet har utmynnat i ett förslag till provning som möjliggör CE-certifiering samt förslag på ett antal ytterligare provningar i syfte att höja kunskapen om vad skyddsdräkten klarar av i tänkbara situationer. Provning för CE-märkning föreslås ske enligt prEN 13034:2004.