Demonstration av adaptiv radionod

Författare:

 • Ahlin Lars
 • Johansson Peter
 • Linder Sara
 • Pääjärvi Lars
 • Rantakokko Jouni
 • Tullberg Hugo

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1208--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • demonstration
 • scenario
 • adaptiv radio
 • adaptiv modulation
 • OFDM
 • turbokodning
 • MIMO
 • lobformning
 • sändningsdiversitet
 • spatiell multiplexing
 • demonstrator
 • scenario
 • adaptive radio
 • adaptive modulation
 • OFDM
 • turbo coding
 • MIMO
 • adaptive beamforming
 • space diversity
 • space-frequency block coding
 • spatial multiplexing

Sammanfattning

Adaptiva radionoder förväntas kunna ge betydande vinster i framtida militära och civila radiosystem, t.ex. förbättrad kapacitet, ökad robusthet, och smygegenskaper. Vi planerar därför en (datorbaserad) demonstration av adaptiva radionoder. Syftet med demonstrationen är att med hjälp av simulering påvisa: 1) möjliga prestandavinster med adaptivitet, 2) realiserbarheten hos de tekniska lösningarna, 3) tekniska utmaningar och ge underlag för forskningsinsatser. Vi har valt att implementera ett kodat MIMO-OFDM-system, där bl.a. modulation, kodning och MIMO-tekniker ska adapteras mot kanalens egenskaper. Syftet med detta dokument är att ge en beskrivning av tankarna bakom demonstrationen, fungera som en vägledning inför implementeringen av demonstratorn i mjukvara, samt beskriva de moment som kommer att demonstreras. En översiktlig beskrivning av demonstratorns uppbyggnad redovisas också. Demonstrationen kommer att vara baserad på ett eller flera taktiska scenarier där inverkan från terrängen kan tydliggöras. Demonstratorn är ett första steg för att bygga upp en avancerad simulator och uppbyggnaden planeras utföras etappvis genom en successiv utveckling och förädling av ingående tekniker och adaptiva funktioner.