Militarisering av rymden

Författare:

 • Engnér Eskil
 • Höstbeck Lars
 • Winnerstig Mike

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1217--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Rymd
 • rymdvapen
 • satellit
 • dual-use
 • USA
 • Ryssland
 • Kina
 • space
 • space weapons
 • satellite
 • dual-use
 • USA
 • Russia
 • China

Sammanfattning

Rapporten ger en översikt över militär nytta av rymden och möjligheten att vapen kan komma att placeras i rymden. Några tänkbara rymdvapensystem beskrivs översiktligt. Säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen av rymdsystem och det ökade beroendet av rymden för militära behov beskrivs kortfattat med tonvikt på relationerna mellan USA, Ryssland, Kina och Europa. I syfte att ge en bild av hur rymdverksamheten utvecklas och vilka som kan tänkas ha militära ambitioner i rymden redovisas vilka nationer som ligger bakom satellituppskjutningar under åren 2000-2002. De olika ländernas bedömda ambitioner med sina rymdprogram kommenteras kortfattat.