Experimental investigation of degradation and non-linear effects in corroded EMC joints exposed to high power microwaves (HPM)

Författare:

 • Bäckström Mats
 • Lundén Olof

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1246--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HPM
 • skärmning
 • korrosion
 • olinjär
 • degradering
 • EMC
 • HPM
 • shielding
 • corrosion
 • non-linear
 • degradation
 • EMC

Sammanfattning

Bestämning av skärmverkan utgör en viktig del i utvärderingen av ett systems tålighet mot HPM. Vanligtvis antas att den skärmverkan som uppmätts vid låga fältnivåer är giltig också vid extrema hotnivåer. Detta antagande kan tänka vara felaktigt p.g.a. uppkomsten av olinjära effekter, t.ex. beroende på elektriska urladdningar eller på förekomsten av metall-isolator-metall övergångar orsakade av korrosion. Olinjära effekter kan orsaka skador på skärmfogen och/eller att nya frekvenser uppstår i den transmitterade pulsens spektrum. Mätningar har utförts på 31 korroderade skärmfogar. Ingen uppenbar degradering kunde fastställas efter att skärmfogarna utsatts för HPM vid 3 GHz. De flesta provobjekten uppvisade också bara små förändringar i utseende (tidsdomän) av den transmitterade pulsen. De flesta objekten uppvisade ingen, eller bara en måttlig genering av övertoner. Emellertid tycks flera av dessa senare objekt uppvisa ett påtagligt frekvensinnehåll under och vid 1 MHz. En preliminär analys indikerar att energiinnehållet i den transmitterade pulsen i vissa fall kan vara av samma storleksordning vid låga frekvenser som vid 3 GHz. Analysen försvåras emellertid av den nuvarande experimentuppställningens låga känslighet vid låga frekvenser, varför detta fenomen skall undersökas vidare.