Inverkan av vågutbredning på crosseye-störning

Författare:

 • Falk Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1250--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • monopuls
 • robot
 • crosseye
 • störning
 • electronic warfare
 • monopulse
 • missile
 • jamming
 • Försvarsanalys
 • Defence analysis

Sammanfattning

Crosseye-störning används för att på elektronisk väg skapa skenmål belägna utanför en plattform som ska försvaras mot anfallande robotar. Inverkan av vågutbredning på crosseye-störning har studerats för att undersöka hur noga ett crosseye-system måste vara konstruerat för att bli verksamt mot robotar. Radarsignaler från roboten kan sprida sig på ett komplicerat sätt, särskilt över vatten, och det påverkar den noggranna fasstyrning som krävs i ett crosseye-system. De avvikelser som kan sätta ett skenmål ur funktion har uppskattats med hjälp av reciprocitetssatsen, som visar att crosseye-system fungerar även i komplicerade miljöer. Kvantitativa resultat härleds beträffande kraven på komponenter i ett crosseye-system. Reciprocitetssatsen för elektromagnetiska vågor utnyttjas i denna analys genom att begreppen "idealisk målsökare" och "idealisk reciprokt crosseye-system" införs för att uppskatta de praktiska gränsérna för crosseye-störning.