Managing massive datasets from distributed tactical operations

Författare:

  • Andersson Dennis
  • Skagert Christer

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1277--SE

Sidor: 106

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • databas
  • MIND
  • distribuerade taktiska operationer
  • datamodellering
  • database
  • MIND
  • distributed tactical operation
  • data modeling

Sammanfattning

Att återskapa och utforska är en grundläggande metod för att undersöka det komplexa händelseförloppet under en distribuerad taktisk operation. I takt med att det blir allt vanligare att använda datainsamlingsinstrument, och att dessa blir bättre och bättre på att samla in multimedial data, ökar storleken på den mängd data som behöver sparas. Denna rapport lägger fram verktyg för att hantera dessa stora multimedia-databaser, inklusive modellering av den hierarkiska konceptstrukturen inför en övning, datainsamlingen och export av den insamlade datan till visualiseringsramverket MIND som utvecklats av forskare på FOI. Denna rapport utforskar främst två stora delar av datahanteringen, nämligen modellering och åtkomst. Först presenteras en generell datamodell som separerar datan från distribuerade taktiska operationer i logiska block. Sedan visar vi också ett generellt objektorienterat applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Med hjälp av dessa två produkter demonstrerar vi slutligen hur man kan bygga applikationer för att skapa konceptmodeller, samla in data och utforska operationerna.