Metodvalsverktyg - Ett hjälpmedel vid planering av MSI-utvärdering

Författare:

 • Alfredson Jens
 • Oskarsson Per-Anders
 • Castor Martin
 • Svensson Jonathan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1295--SE

Sidor: 115

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • utvärdering
 • metod
 • metodik
 • MSI
 • evaluation
 • method
 • methodology
 • Human Factors

Sammanfattning

Vid utveckling av nya försvarssystem är anpassning avseende människa system interaktion (MSI) av stor vikt. En prototyp till ett verktyg för att underlätta val av metoder vid MSl-utvärderingar har därför utvecklats. Syftet med metodvalsverktyget är i första hand att visa hur ett hjälpmedel kan utformas för FMV:s handläggare vid kontakter med exempelvis forskningsorganisationer, högskolor och industri vid upphandling av MSI-utvärderingar. Verktyget omfattar 26 metoder. Den som använder verktyget besvarar fyra frågor om utvärderingen. Om den utförs tidigt eller sent under systemutvecklingsprocessen? Om det finns små eller stora resurser tillgängliga? Om det är tillräckligt att de som genomför utvärderingen har allmän MSI-kompetens, eller om specialistkompetens krävs? Om utvärderingen kommer att göras med eller utan användare? Svaren på dessa frågor leder användaren genom ett trädformat diagram. Diagrammet avslutas vid ett löv där det anges vilka metoder som kan vara lämpliga för utvärderingen i fråga. En tillhörande tabell anger dessa fyra och ytterligare tio egenskaper för varje metod, vilket ger god överblick över olika metoders för- och nackdelar. För mer detaljerad information finns för varje metod en tabellformad redogörelse på 1-3 sidor, där en utförlig beskrivning av varje specifik egenskap ges. Metodvalsverktyget har provats vid en workshop. Det allmänna intrycket var att det har potential att bli ett värdefullt hjälpmedel för handläggare vid upphandling av MSI-utvärderingar.