Multiscale modelling of solid material mechanical behaviour

Författare:

  • Unosson Mattias
  • Olovsson Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1298--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Materialmodellering
  • flerskalemodellering
  • fast materia
  • mekaniska egenskaper
  • material modelling
  • multiscale modelling
  • solid matter
  • mechanical properties

Sammanfattning

En översikt över existerande teorier för modellering av materia ges, med inriktning mot fasta material och mekaniska egenskaper. En process och terminologi för modelleringen föreslås som skall kunna användas i alla vetenskaps- och teknikområden. De metoder för flernivåmodellering som utvecklas måste dock förbättras likväl som beräkningskapaciteten måste öka för att de skall kunna tillämpas i produktutveckling. Men, flernivåmodellering kan komma att ge ny insikter i hur man skräddarsyr material med optimala egenskaper för specifika tillämpningar.