Hagfors seismic array performance analysis

Författare:

 • Lund Björn
 • Lennartsson Malin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1309--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Seismologi
 • provstoppsövervakning
 • mätstation
 • arrayanalys
 • regional- och teleseismisk analys
 • seismology
 • monitoring testban treaty
 • seismic array station
 • array analysis
 • regional- and teleseismic event analysis

Sammanfattning

Under sommaren 2001 gjordes en modernisering av Hagfors seismologiska array. Nya underjordiska kammare, nya kablar och instrument installerades och arrayen var i full drift 5 april 2002. Under de första 18 månaderna (5/4-2002 till 21/9-2003) var både gamla och nya arrayen i drift parallellt. Denna rapport innehåller mätningar och parametrar som relaterar till driften och prestandan av de två arrayerna. Inkluderat är arraykonfigurationer och instrument, brus-studier, arrayrespons och gainberäkningar. Med hjälp av NORSARs array processering för enstaka arrayer har de två arrayernas prestanda jämförts på regional nivå. De två arrayernas medverkan i CTBTO IDC globala processering har också studerats.