ffatrans. A transition prediction program for aerofoils

Författare:

  • Conway Stephen

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1321--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Transition
  • Edge