MIMO-system i akustisk undervattenskommunikation

Författare:

 • Öberg Tommy

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1388--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Undervattenskommunikation
 • akustisk kommunikation
 • MIMO
 • Space-Time Coding
 • Shannon
 • underwatercommunications
 • acoustic communication
 • MIMO
 • Space-Time Coding
 • Shannon

Sammanfattning

I rapporten ges en introduktion till MIMO-system och Space-Time kodning, samt en motivering för användande av MIMO-system i akustisk undervattenskommunikation. MIMO-system är ett sätt att öka datatakten och säkerheten i ett överfört meddelande genom att använda flera parallella sändare och mottagare (Multiple Input Multiple Output). I rapporten behandlas de teoretiska grunderna bakom överföringskapaciteten i MIMO-system. Metoder för att uppnå maximal kapacitet givet en viss kanal ges. Bakgrunden till Space-time koder ges. Ett exempel på Space time koder som ger full diversitetsvinst är Alamoutis kodningsmetod. En metod att konstruera spaljékoder, som både ger kodnings- och diversitetsvinst presenteras. För att underlätta läsarens förståelse är den matematiska behandlingen relativt grundlig och detaljerad.