Kvantitativa beslut i nätverksbaserat försvar

Författare:

 • Falk Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1390--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Telekrig
 • sensorsystem
 • störning
 • information
 • onformationsflöde
 • tvetydighet
 • electronic warfare
 • sensor system
 • jamming
 • information
 • information flow
 • ambiguity

Sammanfattning

Funktion och tålighet hos militära ledningssystem beskrivs genom att studera informationsflödet i ett nätverk. En analys från sensorer till beslutsfattare kräver detaljerad kunskap om osäkerheterna i systemet men leder också till optimala beslut. Metoden kan användas för att beskriva nätverkens prestanda vid telekrig och andra former av bekämpning samt för att dra slutsatser om stabiliteten hos olika nätverksstrukturer. En viktig slutsats är att en sannolikhetsbeskrivning ofta måste omfatta såväl sensorer som observatörer. Analysen visar att tvetydigheter är ett problem även i ett system av sensorer och att vilseledning är en effektiv metod för bekämpning av nätverk.