Large Eddy Simulation (LES) of atmospheric turbulence

Författare:

  • Burman Jan
  • Fureby Christer
  • Persson Leif
  • Svennberg Urban
  • Thaning Lennart

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1403--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • LES
  • atmospheric urban turbulence

Sammanfattning

Storvirvelsimulering (LES) har använts för att simulera vindfält och turbulens för komplexa geometrier i atmosfären. Syftet är att undersöka möjligheten att använda LES för att studera spridning i stadsmiljö. Modellen presenteras med en applikation på enkel kanalströmning utan objekt. Därefter studeras strömning kring en kub och resultatet jämförs med mätningar. Sist presenteras resultatet av en simulering av vindfältet i en geometri hämtad från Gamla Stan i Stockholm.