Measuring eye movements in applied psychological research - five different techniques - five different approaches

Författare:

 • Alfredson Jens
 • Nählinder Staffan
 • Castor Martin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1406--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ögonrörelser
 • psykofysiologisk mätning
 • EOG
 • EPOG
 • eye movements
 • psychophysiological measures
 • EOG
 • EPOG

Sammanfattning

Rapporten beskriver översiktligt fem tekniker för mätning av ögonrörelser, "GazeTracker", "EOG", "Jazz", "Smart Eye", och "Videobaserad" som författarna har praktiska erfarenheter av att använda för datainsamling i tillämpade militära miljöer. Teknikernas fördelar respektive nackdelar diskuteras och exempel på deras användning presenteras. Praktiska erfarenheter från datainsamling med teknikerna redovisas också.