Värdering av telekrig i nätverksbaserat försvar - verksamhet och metodutveckling under 2004

Författare:

 • Jonason Tobias
 • Falk Lars
 • Hyberg Per
 • Heickerö Roland
 • Modéer Björn

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1410--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • informationsflöde
 • telekrig
 • bayesianska nätverk
 • entropi
 • StriC
 • STRIL
 • vilseledning
 • EW
 • information
 • entropy
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Verkan och konsekvenser av telekrig/CNO-dueller i form av kombinatoriska angrepp på nät, system och plattformar påverkar utfallet av hela stridsförloppet. Unmder ett flertal år har medlemmar i projektet studerat problematiken runt hur information hanteras och beaktas i ett informationsflöde. I arbetet har ingått att identifiera diverse tekniska och mänskliga aspekter av sårbarheter för telekrigshot samt möjligheten till att skapa robusta nätverk och processer. Arbetet har därmed blivit uppdelat i två mer eller mindre oberoende spår. där det första spåret tittar på teoribildning runt informationsflöden i sensorbaserade försvarssystem och det andra spåret undersöker metoder för att analysera nätverk och informationsflöden. De teoretiska studierna som behandlat grundläggande informationsbegrepp, främst entropi har i år utökats med element från modern detekterings- och estimeringsteori, samt även i viss mån med begrepp från perceptions- och socialpsykologi. Parallellt har de teoretiska studierna kompletterats med en utvärdering av praktiska tillämpningar av teorierna genom skapandet av en värderingsmodell.