Bayesianska nätverk och dess tillämpningar inom OA-verksamheten

Författare:

 • Blixt Johan
 • Jansson Benny
 • Mossberg Karin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1411--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Bayesianska nätverk
 • beslutsproblem
 • OA-grupper
 • tillämpningar
 • Bayesian Networks
 • Decision Problems
 • OA-teams
 • practice

Sammanfattning

Rapporten ger en översikt av vad Bayesianska nätverk (BN)är, hur och när Bayesianska nätverk kan användas samt vilka problem som lämpligen kan modelleras med metoden. Rapporten kan fungera som en kort introduktion för den som vill sätta sig in i området och inte har några förkunskaper om Bayesianska nätverk. Vi har särskilt tittat på användbarheten av metoden på sådana problem som finns inom Försvarsmakten och som Försvarsanalys OA-grupper kan tänkas tillfrågas att lösa. Vi har tittat närmare på tre olika programvaror som stödjer utvecklandet och användandet av Bayesianska nätverk, Hugin,Netica och GeNle, och diskuterar deras inbördes styrkor och svagheter. Alla tre programmen är lätta att använda och det går snabbt att bygga en BN-modell - man kan bygga en fullt fungerande prototyp på bara någon timme. Vi bedömer att Bayesianska nätverk är användbara på flera sorters problem, dels sådana som OA-grupperna löser idag, som exempelvis framtagning av avdömningsunderlag, dels sådana som OA-grupperna traditionellt inte brukar lösa, men där de skulle kunna erbjuda sina tjänster. Exempel i den senare kategorin är sensorfusion/datafusion och bedömning av värdet på underrättelser.