Slutrapport för projektet interaktiva adaptiva marksensornät (IAM)

Författare:

  • Holmberg Martin
  • Lauberts Andris
  • Lennartsson Ron K

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1450--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sensornät
  • marksensor
  • distribuerad datafusion
  • sensor network
  • ground sensor
  • distributed data fusion

Sammanfattning

Projektet IAM (Interaktiva Adaptiva Marksensornät) syftar till att visa hur ett nätverk bestående utav marksensorer och kommunikationssystem skulle kunna utformas, samt hur systeminteraktion med användarna i ett sådant system skulle kunna ske. I denna rapport beskrivs de olika beståndsdelarna i den demonstrator som framtagits i projektet Dessutom redovisas övergripande de resultat som kommit fram utan den teoretiska bakgrund som finns redovisad i tidigare rapporter. I projektet har visats att nätverksdelen med kommunikation och informationssystem fungerar väl. Vidare har setts att akustiska och seismiska sensorer kan användas för att följa och klassificera fordon i nätverket trots varierande terrängförhållanden. Klassificeringen förbättrades genom multisensordatafusion (röstning) och filtrering. Prestanda för sensorerna är ännu inte optimerade, men räckvidden för detektion av fordon med dessa sensorer skattas till någon kilometer, medan räckvidden för klassificering och riktningsbestämning är upp till ett par hundra meter beroende på terrängen.