Tjänster för samverkande plattformsoperatörer

Författare:

 • Strömberg Dan
 • Lantz Fredrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1472--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • tjänst
 • plattform
 • samverkan
 • operatörsattityder
 • agent
 • sensor
 • sensorstyrning
 • OODA-cykel
 • service
 • platform
 • cooperation
 • operator attitudes
 • sensor management
 • OODA-cycle

Sammanfattning

Denna rapport behandlar tjänster för samverkande plattformsoperatörer. Inledningsvis görs en tolkning och systematisk genomgång av begreppet tjänst. Därefter presenteras viktiga operatörskrav. Resurshantering, sensorstyrning och kunskapsteknik för samverkande operatörer introduceras, beskrivs och utvärderas med avseende på operatörskraven. Utförandet av en tjänst kräver ofta att sensorer används, och en rad metoder för sensorstyrning beskrivs relativt utförligt i två bilagor. Tjänstehanteringen kan betraktas som ett distribuerat intelligent program, och agentteknologin introduceras som en kunskapsteknik för distribuerat beslutsfattande i nätverk. Den kan användas som hjälpmedel för samverkan i nätverk, och några militära applikationer beskrivs. En ansats till agentbaserad teori för hantering av sensorresurser i nätverk presenteras.