Aeroelastic functionality in Edge, initial implementation and validation

Författare:

 • Smith Jonathan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1485--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Aeroelasticitet
 • icke-linjär
 • fladder
 • Edge
 • CFD
 • Matlab
 • transonisk fladder
 • LCO
 • FSI
 • fluidstrukturinteraktion
 • rumskoppling
 • nätdeformering
 • multifysik
 • instationär aerodynamik
 • Stripe
 • TAURUS
 • UNSI
 • aeroelasticity
 • nonlinear
 • flutter
 • Edge
 • CFD
 • Matlab
 • transonic flutter
 • LCO
 • FSI
 • Fluid Structure Interaction
 • spatial coupling
 • mesh deformation
 • multiphysics
 • unsteady aerodynamics
 • Stripe
 • TAURUS
 • UNSI

Sammanfattning

Det FOI-utvecklade CFD programmet Edge har uppgraderats med funktioner för aeroelastisk simulering. Den nya funktionaliteten, som finns i Edg från och med version 3.3.1, möjliggör tidsnogrann simulering av icke-linjära fenomen inom fluidstrukturinteraktion som t ex transoniskt fladder och LCO. Den första implementeringen som är baserad på en modal formulering, samt två valideringsstudier presenteras. Den nya koden utvärderas mot experiment med föreskriven stelkroppsrotation (LANN-vingen) och jämförs med annan CFD-kod för en kopplad, aeroelastisk simulering (MDO-vingen från UNSI-projektet). Resultaten från Edge visar bra överensstämmelse med experiment och jämförbara numeriska simuleringar. Genom analys av simuleringar på MDO-vingen utvärderas även noggrannheten av tidsintegrationen för det kopplade ekvationsystemet samt hur lösningen påverkas av rumskopplingsscheman. Den nya funktionaliten utvärderas och rekommendationer ges för vidareutveckling.