Intrusion analysis in military networks - file systems and logging

Författare:

  • Vidström Arne
  • Persson Mats
  • Karresand Martin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1518--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Den här rapporten presenterar en studie av de tekniska aspekterna hos fyra filsystem, NTFS, FAT32, Ext2 och Ext3. Dessa filsystems struktur på hårddisken beskrivs på en nivå som ska möjliggöra fortsatta studier inom området. Dessutom beskrivs filsystemens organisation av data, filer och kataloger. Rapporten täcker dock inte hur skrivning, ändring och radering av data går till. Förutom filsystem beskriver rapporten även grunderna för loggning ur olika aspekter och verktyg som kan användas för riktighetsverifiering av system. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida arbete, sprungna ur filsystems och loggningsstudierna.