Slutrapport för projektet Modellering av signaturmaterial

Författare:

 • Fagerström Jan
 • Forssell Göran
 • Hermansson Patrik
 • Strifors Hans
 • Wellander Niklas

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1520--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • material
 • matematisk modellering
 • signaturmaterial
 • signaturanpassning
 • materials
 • mathematical modelling
 • low signatur materials
 • low signature management

Sammanfattning

Denna rapport ger en sammanfattning av verksamheten och resultaten inom projektet "Modellering av signaturmaterial". Projektet har bedrivits inom de strategiska forskningskärnorna under åren 2002-2004. Projektets övergripande mål har varit att "demonstrera möjligheterna med materialmodellering för utveckling och forskning inom signaturanpassningsteknik (SAT)" och har omfattat både mikrovågsområdet och det optiska (IR) området. Projektets resultat bidrar till effektivare utveckling av signaturegenskaper hos militära plattformar, vilket leder till ökad säkerhet vid militära operationer. Projektet har utvecklat och implementerat ett antal beräkningsmodeller för beräkning av elektromagnetiska och optiska materialegenskaper, tillämpat dessa, och verifierat mot mätningar. I synnerhet har modeller för effektiva materialegenskaper hos kompositer och spridning mot skrovliga ytor studerats. Projektet har arbetat med att visa hur beräkningar på material, komponent och plattformsnivå kan kopplas till varandra. Projektet har också knutit kontakter med forskare och forskargrupper inom området materialmodellering och publicerat sju rapporter, artiklar och konferensbidrag. Sammantaget har projektmålen uppfyllts och den kompetens som byggts upp kan fungera som en kärna till fortsatt verksamhet inom området modellering av elektromagnetiska och optiska materialegenskaper.