An overview of propulsion systems for flying vehicles

Författare:

 • Hasselrot Anders
 • Montgomerie Björn

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1563--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Propulsion system
 • turbojet
 • turbofan
 • ramjet
 • scramjet
 • turboramjet
 • air turbo ramjet
 • pulse detonation engine
 • inlet

Sammanfattning

Denna rapport presenterar en översikt över framdrivningssystem för flygfarkoster, baserad på litteraturstudier inom befintliga och framtida teknologier. Detta arbete motiveras av att sådan information behövs för studier av farkostkoncept, som för närvarande bedrivs för att evaluera flygprestanda. Generell information beträffande inlopp och utlopp presenteras också, eftersom de påverkar både geometri och prestanda hos farkosterna. Översikten över intagen ges med referens till de machtalsberoende krav som styr deras utformning. Smygegenskaper hos intagen beaktas också. I rapporten redovisas förekommande framdrivningsprinciper i kategorier, där de flesta baseras på förbränning enligt Brayton-cykeln (värmetillförsel under konstant tryck) och de resterande baseras på förbränning enligt Humphrey-cykeln (värmetillförsel under konstant volym). Valet av framdrivningssystem är huvudsakligen bestämt av kraven på farkosten, i termer av uppdragsprofil och maxfart. Varje framdrivningssystem beskrivs mer eller mindre i detalj, beroende på graden av applikationsintresse för studerade farkoster. Viss information till hjälp vid bedömning av prestanda ges också. Tonvikten läggs på följande framdrivningsområden: Turbojet/turbofan, turboramjet, air turbo rocket samt pulsdetonationsmotor.