Prov av instrument för mätning av ytvattentemperatur samt raketsondsmätningar av temperatur och luftfuktighet

Författare:

 • Nordstrand Melker
 • Karlsson Edvard
 • Gustafsson Ove

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1615--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IR-instrument
 • ytvattentemperaturmätning
 • raketsond
 • luftfuktighet
 • lufttemperatur
 • profilmätning
 • infrared ratiation pyrometer
 • water surface temperature
 • rocket sonde
 • humidity and temperature profiles
 • measurements

Sammanfattning

För att förbättra den befintliga "Lokal brytningsindexmodell" (LBM) som används för att beräkna radarstrålars utbredning behöver bland annat nya meteorologiska sensorer testas och utvärderas på fartyg. Arbetet har bedrivits inom FoT projektet ´Verifiering av vågutbredningsmodeller´. Denna rapport beskriver prover som gjorts med ett IR-instrument KT19.85 från Heitronics, som använts för att mäta ytvattentemperaturen, samt raketsonder typ RK91 från Vaisala för mätning av lufttemperatur och luftfuktighetsprofiler upp till 1000 meters höjd. Utrustningen har monterats på en bilfärja och under två dagar i oktober 2001 gjordes kontinuerliga mätningar av ytvattentemperatur med IR-instrument och PT100-element samt skjutning av sex raketsonder för profilmätningar. Under augusti till november 2002 var samma utrustning monterad på forskningsfartyget Urd och 20 raketsonderingar gjordes. Ytvattentemperaturmätningen med IR-instrument visade att metoden fungerar men att det finns ytterligare frågor som måste lösas. De inledande proven av raketsonder för mätning av lufttemperatur och luftfuktighet som funktion av höjden visade på positiva resultat. Ytterligare prover planeras och kommer att värderas i senare studier.