Initially increasing penetration resistance, friction and target size effects in connection with rigid projectile penetration and perforation of steel and metallic targets

Författare:

 • Wijk Gunnar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1631--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Penetration
 • perforation
 • friktion
 • stel projektil
 • modell
 • penetration
 • perforation
 • friction
 • rigid projectile
 • model

Sammanfattning

En modell för stela projektilers penetration och perforation av målplåtar av stål och metalliskt material föreslås. Modellen är avsedd att tillämpas i datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet. Målmaterialets inträngningsmotstånd antas vara summan av motstånd vid nosen och friktion bakom nosen. Nosmotståndet ökar från starten med inträngningsdjupet till ett konstant värde, vilket motsvaras av att målmaterialet deplaceras väsentligen radiellt utåt för att ge plats för projektilen. Friktion ökar också från start och blir konstant när projektilens bakända passerar målets framsida. När projektilens främre ända är tillräckligt nära den bortre plåtytan, krossas det återstående materialet framför projektilen och bildar splitter. Vid det inträngningsdjup där detta inträffar är kraften som behövs för krossningen lika med kraften som skulle behövas för fortsatt sidledes förflyttning av materialet. Splittren kastas ut med samma hastighet som projektilen.