Metod för blodflödesmätningar med fluorescerande mikrosfärer

Författare:

  • Johansson Daniel
  • Heldestad Victoria
  • Göransson Nyberg Ann

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1637--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Blodflödesmätningar
  • fluorescerande mikrosfärer
  • radioaktiva sfärer
  • kapillärbädd

Sammanfattning

Principen bakom blodflödesmätningar med mikrosfärer är ganska simpel men genial. Genom att injicera mikrosfärer direkt in i hjärtat hos försöksdjuret kan man sprida dessa med cirkulationen. Eftersom sfärerna har en något större diameter än de finaste kapillärerna ute i kroppens olika vävnader kommer dessa att fastna när de försöker passera kapillärbädden. Om man utgår från att mikrosfärerna är homogent blandade när de lämnar hjärtat, kan man i ett senare skede preparera fram vävnad och mäta hur många mikrosfärer som sitter fast i kapillärbädden i den vävnadsbiten. Antalet mikrosfärer som har fastnat är direkt proportionellt mot mängden blod som passerade den aktuella vävnaden vid tidpunkten just efter injektionen. Tidigare har man använt sig av radioaktiva sfärer för att mäta hur mycket som har fastnat i en vävnad. Problemet med radioaktiva sfärer är kort halveringstid, kostnaden och risken för personalen. Därför har man tagit fram en ny metod med fluorescerande mikrosfärer som markörer. Dessa måste dock friprepareras från vävnaden innan en kvantifiering kan ske, vilket inte var fallet för de radioaktiva mikrosfärerna som kunde kvantifieras där de satt i vävnaden. Syftet med denna studie är att här på FOI NBC-skydd etablera metoden för mätning av blodflöde med fluorescerande mikrosfärer vid tre olika tidpunkter i ett och samma djur.