Experimentell mätning av fältvariabler vid höghastighetsförbränning med laserinducerad fluorescens

Författare:

 • Norrefelt Martin
 • Elfsberg Mattias
 • Carlsson Torgny

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1649--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • laserinducerad fluorescens
 • OH
 • förbränning
 • experimentella metoder
 • ICCD
 • laser induced fluorescence
 • OH
 • combustion
 • experimental methods
 • ICCD

Sammanfattning

En redogörelse för det arbete som bedrivits under våren 2005 i projektet Framdrivning/PDE i delen för diagnostisering av höghastighetsförbränning. Verksamhetens syfte är att utveckla FOI:s förmåga att utnyttja experimentella metoder för förbränningsstudier, bland annat laserinducerad fluorescens (LIF). Tekniken är användbar för att avbilda tvådimensionella fält av bl a temperatur och koncentration av förbränningsprodukter. I rapporten beskrivs framstegen gjorda i år inom detta område, liksom förändringar i experimentell teknik och utrustning. Experiment har utförts i den för projektet byggda experimentriggen, där förbränning sker av en blandning av vätgas och luft. Resultatet är avbildningar av OH i ett tunt skikt i förbränningszonen under olika tidpunkter.