Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - problem och trender 2005

Författare:

 • Leijonhielm Jan
 • Knoph Jan T
 • Larsson Robert L
 • Oldberg Ingmar
 • Unge Wilhelm
 • Vendil Pallin Carolina

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1662--SE

Sidor: 313

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • OSS
 • militära styrkor
 • demokrati
 • säkerhetspolitik
 • försvarspolitik
 • utrikespolitik
 • ekonomi
 • energi
 • massförstörelsevapen
 • militärreform
 • militär förmåga
 • MIK
 • FoU
 • Russia
 • CIS
 • armed forces
 • democracy
 • security policy
 • defence policy
 • foreign policy
 • economy
 • WMD
 • energy
 • military reform
 • military capability
 • MIC
 • R&D

Sammanfattning

Rapportens syfte är att bedöma den ryska militära förmågan i ett tioårsperspektiv. Liksom de tre föregående rapporterna i serien har även denna utgångspunkten att den militära förmågan utvecklas ur och påverkas av det ryska samhällets utveckling och karaktär. Därför analyseras den militära sektorns förmåga i det givna tidsperspektivet mot bakgrund av rysk demokratiutveckling, in- och utrikespolitik, hotuppfattningar, säkerhetspolitiskt beslutsfattande, kriget i Tjetjenien, civilmilitära relationer och ekonomi. Övergripande faktorer som säkerhetstjänsternas ökande inflytande, korruptionen och bristerna i det civila samhället analyseras särskilt. Inom den militära sektorn behandlas krigsmaktens utveckling, militärreformen, teknikutvecklingen, NBC-området, militär FoU samt det militärindustriella komplexets. Rapportens slutsatser är att maktkoncentrationen till Kreml fortsätter, att den spirande demokratin har inskränkts och att utrikes- och säkerhetspolitiken blivit mer självsäker. Putin möter i dag inget starkt internt motstånd. Ekonomin växer snabbt, men obalanserat. Försvarsbudgetarna ökar kraftigt och lämnar utrymme för en begynnande modernisering av krigsmakten. Den militära förmågan stärks även genom en kraftig ökning av övningsverksamheten. Ambitionen att stärka den regionala konventionella styrkeförmågan, samtidigt som den globala styrkeprojektionsförmåga bevaras genom kärnvapeninnehavet, har stora förutsättningar att lyckas.