Typprovning av färg enligt STANAG 4360

Författare:

 • Arnoldsson Kristina C
 • Claesson Ola
 • Jansson Anita

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1731--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Färgsystem
 • STANAG
 • kemiska stridsmedel
 • sanering
 • senapsgas
 • seoman
 • VX
 • Försvarsstandard

Sammanfattning

Typkontroll med avseende på CARC-egenskaper har utförts på två av Försvarsmaktens färger, enligt metod 8C i STANAG 4360 (edition 2 i utkast). I metoden utvärderas CARC-egenskaperna hos färgsystem med senapsgas och nervgas (soman och VX). I metoden bestäms båden den mängd som kvarstår i färgen efter sanering (absorberad mängd) och den mängd som kan överföras vid kontakt (desorberad mängd). Resultaten visar att ingen av de två färgerna uppfyller kraven på beständighet mot kemiska agens enligt STANAG 4360, i coh med att kraven på maximalt absorberad respektive desorberad mängd senapsgas överskrids. Rekommendationer: - Vid bestämning av beständighet mot kemiska agens bör en preliminär utredning av färgens moståndskraft mot senapsgas göras då detta agens, beroende på sin aggressivitet mot material, har högst sannolikhet att vara utslagsgivande för ett godkännande. - Bestämning av beständighet mot kemiska agens enligt STANAG 4360 innebär inga tekniska svårigheter jämfört med nuvarande MIL-standard och kan därför införas i Försvarsstandarder.