Characterization of an Inracavity optical parametric oscillator

Författare:

  • Sandberg Daniel

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1737--SE

Sidor: 75

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • laser
  • OPO
  • termiska effekter
  • våglängdskonvertering
  • thermal effects
  • wavelength conversion

Sammanfattning

Laserstrålning kan konverteras genom att använda icke-linjära optiska kristaller. En icke-linjär process ärparametrisk oscillering, där en fundamental våglängd kan konverteras till två nya längre våglängder. I det här arbetet undersöktes möjligheterna att konstruera en stabil källa som producerar våglängder runt 2 µm. Strålningen kan i ytterligare steg användas för vidare konvertering till längre våglängder med användningsområden inom t.ex. laserbaserade motmedel och laser för fjärranalys av atmosfären. En optisk parametrisk oscillator (OPO) med en intrakavitetskonfiguration utformades genom att använda den ickelinjära kristallen KTiOPO4 (KTP) för att konvertera pulsad Nd:YAG laserstrålning vid 1064 nm till ett våglängdsområde kring 2 µm. Den maximalt konverterade effekten för en intrakavitets OPO-konfiguration var 2,5 W vid en Nd:YAG effekt på 20 W. En analys av den termiska linsen i laserstaven och termiska effekters påverkan på systemets uteffekt studerades.