SaSS-UV, System-av-System Simulering med simuleringsramverk - inriktning UV

Författare:

  • Bergström Göran
  • Pelo Johan
  • Karlsson Mattias
  • Mojtahed Vahid

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1769--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Simuleringsramverk
  • simulering
  • UV
  • simulation framework
  • simulation
  • UW

Sammanfattning

FOI har tidigare framgångsrikt utnyttjat simuleringsramverk för att utföra studier för luft- och markstrid. I denna rapport presenteras en undersökning där målsättningen har varit att finna ett simuleringsramverk som även kan hantera undervattensdomänen. För att identifiera potentiella kandidater skickades en förfrågan ut till en stor mängd tänkbara leverantörer. De inkomna svaren med föreslagna produkter utvärderades sedan med bakgrund av en internt framtagen kriterielista, där både affärsmässiga och tekniska aspekter ingick. Efter en utgallring av de verktyg som inte klarade de grundläggande kraven återstod fem leverantörer, TNO, Ternion, Qinetiq, MÄK och CAE, vars produkter genomgick en mer detaljerad utvärdering. Resultatet har sammanställts på en enhetlig form för att möjliggöra rekommendationer av de lämpligaste simuleringsramverken.