Mobila ad hoc-nät - Utmaningar och möjligheter

Författare:

 • Sköld Mattias
 • Farman Linda
 • Grönkvist Jimmi
 • Hansson Anders
 • Johansson Erika
 • Nilsson Jan
 • Persson Katarina
 • Sterner Ulf
 • Tronarp Otto
 • Zeijlon Pelle

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1799--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ad hoc-nät
 • access
 • MAC
 • routing
 • tjänstekvalitet
 • QoS
 • ad hoc networks
 • quality of service

Sammanfattning

Ett taktiskt ad hoc-nät är en viktig komponent i försvarets framtida kommunikationsarkitektur. Ett sådant nät måste vara robust, självkonfigurerande och självläkande och kunna tillhandahålla tillräcklig tjänstekvalitet för olika typer av tjänster också i ett scenario med hög mobilitet. För att uppnå tillräcklig tjänstekvalitet i ett scenario med hög mobilitet krävs en noggrann protokolldesign. I rapporten ges en översikt över viktiga frågeställningar avseende styrning av ad hoc-nät. Dessutom presenteras den forskning som bedrivits inom projektet med avseende på design av MAC- och routingprotokoll samt inom områdena tjänstekvalitet och utnyttjande av adaptiva radio-noder.