Årsrapport 3D-laser 2005

Författare:

 • Chevalier Tomas
 • Andersson Pierre
 • Grönwall Christina
 • Gustafsson Frank
 • Landgård Jonas
 • Larsson Håkan
 • Letalick Dietmar
 • Linderhed Anna
 • Steinvall Ove
 • Tolt Gustav

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1807--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sensorer
 • 3D
 • laser
 • laserradar
 • måligenkänning
 • algoritmer
 • sensors
 • 3-D
 • target recognition
 • algorithms

Sammanfattning

Projektet Måligenkänning med högupplösande 3D-avbildande laserradar har som syfte att ge en kompetensuppbyggnad inom området samt att ge underlag för bedömning av prestanda hos 3D-avbildande lasersensorer, såväl befintliga system som kommande system. Metoder för att exploatera 3D-informationen för att öka förmågan att hitta och känna igen svårupptäckta mål i vegetation och urban miljö är också en central del i projektet. Denna rapport beskriver större delen av årets verksamhet och omfattar bland annat o Ny laserskanner och ny kompakt 3D-kamera o Verksamheten inom internationella samarbeten och fältförsök o Studie av 3D-laserradarutvecklingen i omvärlden o Metodutveckling inom segmenterings- och igenkänningsområdet o Mätningar, bland annat i Huntsville, Alabama, USA