Guidelines för utveckling och användning av modeller av mänskligt beteende

Författare:

 • Wallin Niklas
 • Nilsson Sten-Åke
 • Lundin Mikael
 • Castor Martin

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1837--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • beteendemodellering
 • datorgenererade aktörer
 • CGF
 • M&S
 • arkitekturer
 • uppgiftsanalys
 • konceptuell modell
 • modellutvecklingsprocess
 • W&A
 • HBR
 • computer generated actors
 • architecture
 • task analysis
 • conceptual model
 • model development

Sammanfattning

Detta är en första utgåva av Guidelines för utveckling och användning av modeller av mänskligt beteende inom området datorgenererade militära aktörer (CGF). Förutom generell orientering om beteendemodeller och CGF:er ges förslag på innehåll i utvecklingsprocessen av sådana modeller samt många hänvisningar till viktig litteratur inom området. Denna guide följer i stort sett FEDEP som är en allmänt vedertagen modellutvecklingsprocess. Ett förslag på ett ramverk för utveckling och nyttjande av beteendemodeller inom FM har tagits fram och beskrives. Ramverket bygger på tekniker för komponentbaserad mjukvaruutveckling där grundstenen är den komponentmodell som utvecklats av FOI och FMV och som bl.a. använts i Merlin. Tanken med en sådan komponentbaserad teknologi är att kunna skapa återanvändbara delmodeller som enkelt skall kunna sättas samman till större enheter. För att kunna åstadkomma detta nåste delmodellerna erbjuda vissa standardiserade gränssnitt.