Transmissionsegenskaper av material i frekvensområdet 2-110 GHz och möjligheter att "se igenom"

Författare:

 • Jänis Anna
 • Nilsson Stefan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1861--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • transmissionsegenskaper
 • millimetervågsavbildning
 • byggmaterial
 • emballage
 • textilier
 • strid i bebyggelse
 • övervakning
 • transmission properties
 • millimeter wave imaging
 • building
 • packaging
 • clothing materials
 • urban warfare
 • surveillance

Sammanfattning

Rapporten redovisar ett arbete inom projektet "Teknisk värdering av nya sensorförmågor för strid i bebyggelse" som gäller experimentell kartläggning av transmissionsegenskaper för olika material i frekvensområdet 2-110 GHz. Material som undersöktes inom projektet var textilier, emballage- och byggmaterial. I rapporten presenteras också en undersökning om hur transmissionsegenskaper ändras beroende på materialets fuktighetsgrad. Denna undersökning baseras på transmissionsmätningar genom läder. Analys av mätresultat visar att lägre frekvenser krävs för att uppnå tillräckligt hög penetration genom byggmaterial. Riktigt låga frekvenser krävs för tillräckligt bra penetration genom ytterväggar och något högre frekvenser för tillräckligt bra penetration genom innerväggar. Penetrationen genom emballagematerial och textilier är hög även vid högre frekvenser. En ökning av materialets fuktighetsgrad medför lägre transmission.