Energieffektivisering i bostaden. Förändringar i hushållsarbete för kvinnor och män

Författare:

 • Carlsson Kanyama Annika
 • Lindén Anna-Lisa
 • Wulff Petter

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1900--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • energihushållning
 • män
 • kvinnor
 • genus
 • effektivisering
 • vardagsliv
 • bostad
 • energy
 • women
 • men
 • gender
 • efficiency
 • everydaylife
 • residential energy use
 • saving

Sammanfattning

Genom att energihushålla i bostaden kan ansenliga mängder energi sparas. Många av de åtgärder som hushållen själva kan vidta kräver att beteendet anpassas. Därmed förändras också vardagslivet med dess olika sysslor som ofta är uppdelade efter kön i hushåll där man och kvinna lever tillsammans. I denna undersökning har vi tagit reda på hur beteendet hos hushållens olika medlemmar förändras då man deltar i olika typer av energisparkampanjer/projekt. Studien bygger på intervjuer med 30 hushåll på fyra olika orter i Sverige. Resultaten visar att betydande anpassningsåtgärder har genomförts. Exempel på beteenden som blivit vanligare är att sänka inomhustemperaturen, att avstå från att torka kläder med tillskottsenergi, att undvika bad, att släcka lampor och att skaffa energisparlampor, att laga mat och diska vid tidpunkter under dygnet då eltaxan är låg eller att bygga om huset för att uppnå bättre energieffektivitet. De arbetsuppgifter och den ansvarsfördelning som är nödvändig för att genomföra ett ändrat beteende i hushållen förutsätter ofta att kvinnor tar på sig arbetsuppgifter inom de områden som de av tradition har ansvar för. Det är arbetsuppgifter som förekommer dagligen i hemmet, dvs. ombyggnad, reparationer och vedanskaffning. Det är arbetsuppgifter som är tunga och intensiva, men förekommer mera sällan och som mest är aktuella i småhus.