Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör: Risker och trender i ljuset av den rysk-ukrainska gaskonflikten 2005-2006

Författare:

 • Larsson Robert L

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1905--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • säkerhet
 • energisäkerhet
 • säkerhetspolitik
 • energi
 • gas
 • olja
 • OSS
 • Ukraina
 • Russia
 • security
 • energy security
 • security policy energy
 • oil
 • gas
 • CIS
 • Ukraine

Sammanfattning

Med anledning av leveransavbrottet av naturgas till Ukraina och delar av övriga Europa under vintern 2005-2006 samlar föreliggande underlagsrapport ett antal slutsatser rörande rysk olja och naturgas, vilka framkommit i tre rapporter om rysk energipolitik och Rysslands pålitlighet som energileverantör, av Robert L. Larsson vid FOI Försvarsanalys. Två av dem publiceras under våren 2006. Rapporten utgör även en sammanfattning av Putin´s energipolitik i stort och riktar sig till dem som är intresserade såväl av Ryssland som av energipolitik.