A stable hybrid method for hyperbolic problems

Författare:

 • Nordström Jan
 • Gong Jing

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1941--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Hyperboliska problem
 • hybrid metod
 • finita differenser
 • finita volym
 • stabilitet
 • hyperbolic problems
 • hybrid methods
 • finite difference
 • finite volume
 • stability

Sammanfattning

En stabil hybrid för hyperboliska problem har utvecklats. I metoden kombineras en ostrukturerad nodbaserad finit volyms metod med en högre ordningens finita differens metod. Kopplingsproceduren baseras på energi uppskattningar och stabilitet bevisas. Numeriska beräkningar verifierar att metoden är stabil och effektiv.