Semantiska webbtjänster för tjänstebaserade arkitekturer - en tillämpning inom logistikområdet

Författare:

 • Eklöf Martin
 • Ferrara Luigi

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1951--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Semantiska webben
 • OWL
 • RDF
 • webbtjänster
 • logistik
 • semantic web
 • OWL
 • RDF
 • web services
 • logistics

Sammanfattning

Inom projektet "Ontologier - Logistik" har förutsättningarna för att uppnå interoperabilitet inom logistikområdet, genom att använda ontologier, studerats närmare. Mer specifikt har förutsättningarna för integrering av information från heterogena datakällor med hjälp av ontologier och formella beskrivningar av webbtjänster utretts. Under 2005 har den prototyp för demonstration av semantiska webbtjänster som implementerades under 2004 vidareutvecklats. Erfarenheterna från att utveckla prototypen gör gällande att teknologier från den semantiska webben, speciellt metod och teknik för semantiska webbtjänster, utgör kraftfulla medel för realisering av tjänstebaserade arkitekturer och interoperabilitet mellan system. En nackdel är dock att mycket av det som sker inom den semantiska webben fortfarande befinner sig på forskningsstadiet och det finns därför få kommersiella produkter och lösningar som lämpar sig för implementering av skarpa system. Detta kommer förmodligen att förändras i snabb takt framöver då alltfler har insett betydelsen av teknologier som RDF och OWL inom sin verksamhet. Det är således viktigt att följa utvecklingen inom den semantiska webben även fortsättningsvis för att utnyttja dess fulla potential även inom försvarsmakten.