Respons av elastisk cirkulär platta vid impulslast

Författare:

 • Tjernberg Anders

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1959--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Störvåg
 • utböjning
 • platta
 • mina
 • AUTODYN
 • blast
 • deflection
 • mine
 • plate
 • AUTODYN

Sammanfattning

Utböjningar och spänningar i en cirkulär elastisk platta som belastas av en impulslast från en luftstötvåg har studerats med analytiska ekvationer. I härledningen antas att luftstötvågen är så pass svag att plattans maximala utböjningen är i samma storleksordningen som dess tjocklek. Dessa ekvationer bör vara tillämpliga för stålplattor om ingen plasticering tillåts, samt för till exempel cirkulära fönsterglas. Det går att ställa upp motsvarande ekvationer även för rektangulära plattor, som ju stämmer bättre med formen på fönsterglas. Den beräknade effektivspänningen och utböjningen har jämförts med en simulering i AUTODYN och överensstämmelsen har befunnits vara godtagbar. Med det begränsade underlag som finns verkar det troligt att den maximala effektivspänningen kan bestämmas med en noggrannhet på ca +/- 10%.