Beskjutningsskador TP79.001 "DC-3"

Författare:

 • Ottosson John

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1998--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • TP79
 • C-47
 • DC-3
 • flygmål
 • vapenverkan
 • splitter
 • splitterskador
 • automatkanon
 • 23 mm
 • 37 mm

Sammanfattning

En stridsskadeanalys har genomförts på det bärgade vraket efter TP79.001 och ett stort antal beskjutningsskador har kunnat konstateras, inkluderande ett flertal träffar av 23 mm spårljusspränggranater och sannolikt minst två 23 mm pansarbrandprojektiler. Inga tydliga tecken på träffar av 37 mm ammunition har observerats, men kan heller inte uteslutas i områden med omfattande skador utan karakteristisk ingångs- /brisadskada. Merparten av träffarna i flygplanet överensstämmer med vad som kan förväntas av en attack, där planet bestryks med automatkanoneld från skrovets bakre styrbordssida, över till vänster innervinge (eller tvärtom), men spränggranaten som träffat bakom höger landningsställ antyder en ytterligare angreppsriktning underifrån bakifrån. Detta skulle emellertid även kunnat åstadkommas med en attack om målflygplanet svängt kraftigt under beskjutningen och på så sätt blottat undersidan, men detta kräver troligen att flera eldskurar avlossats då inga träffar kan konstateras mellan de två skadade områdena.