Radiated susceptibiity test in reverberation chamber

Författare:

 • Höijer Magnus

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2007--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modväxlande kammare
 • MVK
 • RS-test
 • RST
 • elektromagnetisk koppling
 • elektromagnetisk statistik
 • fördelningsfunktioner
 • reverberation chamber
 • RC
 • radiated susceptibility test
 • RST
 • electromagnetic coupling
 • electromagnetic statistics
 • distribution functions

Sammanfattning

Vi visar, teoretiskt såväl som experimentellt, att när en RS-testning utförs i en modväxlande kammare (MVK) så är den påkänning som vi utsätter vårt testobjekt för, oberoende av såväl testobjektets direktivitetsdiagram som dess polarisationsdiagram. Den påkänning som vi utsätter vårt testobjekt för skiljer sig från den påkänning som vi uppmäter i vår referensantenn. Vi har utvecklat fördelningsfunktioner för denna avvikelse. Den praktiska betydelsen av detta resultat är att vi kan rekommendera att använda den modväxlande kammaren för RS-testning.