Användartest LKS demonstrator version 1

Författare:

 • Hammervik Magdalen
 • Lindoff Jenny
 • Castor Martin

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2034--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledningskrigföring
 • demonstrator
 • telekrig
 • närverksoperationer
 • informationsoperationer
 • människa system interaktion
 • command and control warfare
 • demonstrator
 • electronic warfare
 • computer network operations
 • information operations
 • human factors
 • man system interaction

Sammanfattning

FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som är en del i utvecklingen av LedningsKrigsSimulator, LKS. Utvecklingen vid FOI har pågått sedan hösten 2005 och en första version av demonstratorn levererades i april 2006. LKS projektet följer FEDEP processen och i modelleringsgruppen som tar fram den konceptuella modellen för LKS deltar personal från FM, FMV, FHS och FOI. Den tekniska demonstratorutvecklingen genomförs av FOI Inst. Telekrigvärdering medan experiment och värderingsmetodik hanteras av forskare vid FOI Inst. Människa System Interaktion (MSI) och FOI Inst. Systemutveckling och IT säkerhet. Föreliggande rapport beskriver det första användartestet med användare som inte deltagit i utvecklingsarbetet och genomfördes i LKS demonstratormiljö i juli 2006. Två försöksdeltagare spelade tre spel i ett scenario där en modern korvett eskorterar ett RORO fartyg där delar av ett insatsförband är lastat. Längs kusten finns ett antal fientliga sensorer och ett robotbatteri grupperade. Försöksdeltagarna kunde utföra ett antal typer av telekrig- och nätverksoperations åtgärder för att lösa sina taktiska uppgifter. Resultatet från användartestet är en första viktig indikation på att simuleringen som sker i LKS demonstrator går att använda och förstå för en användare utan tidigare kunskap om verktyget. Detta är en tydlig indikation på att demonstratormiljön, och i förlängningen troligen också den färdiga simulatorn, är användbar för att visualisera telekrigs- och nätverksoperationers påverkan på ledningsförmåga.