Decomposition studies: Solid and liquid phase decomposition of ADN

Författare:

 • Pettersson Anna
 • Brandner Birgit
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2060--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ASN
 • anomali
 • fastfas
 • vätskefas
 • termiskt sönderfall
 • ADN
 • anomalous
 • solid phase
 • liquid thermal decomposition

Sammanfattning

Denna rapport presenterar resultaten från masspektrometriska studier av ADNs sönderfall vid medelhöga temperaturer. En sönderfallsmekanism för det anomala sönderfallet vid 60-65ºC föreslås utifrån de experimentella observationerna. Även resultat från en studie rörande smält ADN (100ºC) presenteras, studien innefattar ADN från två olika batcher, ADN stabiliserad med MgO samt prillad ADN.