Robust navigering - slutrapport

Författare:

 • Boberg Bengt
 • Berefelt Fredrik
 • Nilsson Ulrik
 • Strömbäck Peter
 • Wirkander Sven-Lennart

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2081--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Robust navigering
 • integrerad navigering
 • ultratät intregation
 • UTC
 • robust navigation
 • integrated navigation
 • ultra tight integration
 • UTC
 • ultra tightly coupled
 • deep integration

Sammanfattning

Robust navigering är ett treårigt forskningsprojekt med målen att designa algoritmer och simuleringsmodeller för systemutvärdering av robusta navigeringssystem. Denna rapport avser förmedla en översikt över genomförd verksamhet under projektets gång med extra fokus på verksamheten under år 2006, samt nyttan med robusta navigeringssystem i såväl civila säkerhetssystem som försvarsapplikationer. FOI har länge bedrivit forskning inom området integrerad navigering, huvudsakligen inriktat mot kostnadseffektiva navigeringssystem. Under 2006 har ultratät integration mellan GPS och tröghetsnavigeringssystem studerats. En ultratät integration utnyttjar information från tröghetsnavigeringssystem (TNS) inte bara för att förbättra skattningar av position och hastighet utan även för att åstadkomma effektivare följning av satellitsignaler (eng.tracking) i GPS-mottagaren. En ultratät integration fungerar därför bra i svagsignalmiljö (inomhus och stadsmiljö) och kan till och med följa blockerade satelliter. Den ultratäta integrationen är också överlägsen andra integrationsmetoder i militära applikationer, typiskt med avsiktlig störning och hög dynamik, med bättre både störfasthet och noggrannhet än traditionella integrerade navigeringssystem.