Sekundärsplitter: Experimentella metoder - en litteraturstudie

Författare:

 • Eriksson Irina

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2105--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sekundärsplitter
 • försöksmetodik
 • röntgenfotografering
 • holografi
 • vittnesplåtar
 • behind armour debris
 • experimental methods
 • x-ray photography
 • holographic photography
 • witnessplates

Sammanfattning

För systemvärderingar av militära plattformar behövs underlag för att dra väl underbyggda slutsatser. Sekundära effekter ger ofta stor skada i målet och den effekt som är minst undersökt är sekundärsplitterverkan av projektiler i ordinära hastigheter. Ett experimentellt program har initieras med försök där så många parametrar som möjligt registreras. En litteraturstudie har genomförts med avseende på experimentella metoder. I de mest intressanta hastigheterna har ett fåtal studier återfunnits, men lärdom har även dragits från studier i högre hastighetsintervall. Ett antal direkta och indirekta metoder behandlas, däribland röntgenblixtfotografering, holografisk fotografering, vittnesplåtar och mjuka uppfångningsmetoder. Olika vapensystem och vanliga parametervariationer, som t ex material och projektilformer, behandlas också. De slutsatser som kan dras från tidigare studier är att fragmenteringen ökar med hastigheten och hårdheten hos materialen. Det finns dock få försök i det önskade hastighetsintervallet vilket ytterligare motiverar en mer grundlig experimentell verksamhet.